Lễ Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Công ty Tổ chức sự kiện & Cho thuê màn hình Led Lê Huân là đơn vị tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời […]

19/06/2019 Quản Trị