Lễ khởi công công trình Tổ hợp thung lũng Đại Dương Delta Valley - Lê Huân Event & Media
Đóng

18/04/2018

Lễ khởi công công trình Tổ hợp thung lũng Đại Dương Delta Valley

Công ty Tổ chức sự kiện & Cho thuê màn hình led Lê Huân vinh dự là đơn vị tổ chức lễ khởi công trình Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương ( Delta Valley ) tại Tiến Thành, TP Phan Thiết.

DSC_0018 DSC_0023 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 của Công ty TNHH Delta Valley

Tin tức Liên quan